_

پروژه های پیشین

گروه ساختمانی اخوان

 • پروژه مسکونی ۵ طبقه اکباتان ( واقع در اکباتان ، بیمه ۳)
 • پروژه مسکونی ۶ طبقه گلستان ( واقع در بلوار فردوس شرق ، گلستان جنوبی)
 • پروژه مسکونی ۷ طبقه رامین جنوبی ( واقع در بلوار فردوس شرق ، رامین جنوبی)
 • پروژه مسکونی ۷ طبقه ابراهیمی جنوبی ( واقع در بلوار فردوس شرق ، ابراهیمی جنوبی)
 • پروژه اداری و تجاری ۸ طبقه البرز ( واقع در ابتدای بلوار فردوس شرق )
 • پروژه مسکونی ۶ طبقه وفاآذر جنوبی ( واقع در بلوار فردوس شرق ، وفاآذر جنوبی)
 • پروژه مسکونی ۶ طبقه لاله غربی ( واقع در جنت آباد ، لاله غربی)
 • پروژه مسکونی ۶ طبقه تندیس ( واقع در خیابان آزادی)
 • پروژه مسکونی ۶ طبقه تندیس ( واقع در خیابان جیحون)
 • پروژه مسکونی ۸ طبقه تندیس ( واقع در فردوس غرب ، بین باکری و بهار شمالی)
 • پروژه مسکونی ۹ طبقه تندیس لاکچری ( واقع در فردوس غرب ، سازمان برنامه جنوبی)